ระบบงานพิมพ์


  • งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งจำนวนงานขั้นต่ำที่เหมาะกับระบบพิมพ์ออฟเซ็ท คือ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ตัวอย่างงานพิมพ์ที่นิยมใช้กับระบบออฟ...

  • งานพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset)เหมาะสำหรับการสั่งงานพิมพ์ในปริมาณน้อย ขนาดไม่เกิน A3 เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการพรีเช็นท์งาน งานที่...

  • งานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์งานทั้งงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่แบบไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถนำงานพิมพ์ไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้ในงาน...

  • งานซิลล์สกรีน (Sillscreen) เป็นระบบงานพิมพ์ที่ใช้บล็อกสกรีน 1 สีต่อ 1 บล็อก สามารถพิมพ์ลงบนพื้นวัสดุได้หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก ตัวอย่างงานประเภทนี้ คือ...