งานพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset)

               

                          งานพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) เหมาะสำหรับการสั่งงานพิมพ์ในปริมาณน้อย ขนาดไม่เกิน A3 เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการพรีเช็นท์งาน งานที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่บ่อย เช่น เอกสารประกอบการขายหรือเมนูอาหาร และงานพิมพ์ที่มีจำนวนน้อยระหว่าง 1-500 ชิ้น งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท เช่น หนังสือรุ่น, ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, นามบัตร, การ์ดในพิธีต่าง ๆ , แคตตาล็อก, เมนูอาหาร, สติ๊กเกอร์ และบรรจุภัณฑ์จำนวนน้อย เป็นต้น


  • งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งจำนวนงานขั้นต่ำที่เหมาะกับระบบพิมพ์ออฟเซ็ท คือ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ตัวอย่างงานพิมพ์ที่นิยมใช้กับระบบออฟ...

  • งานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์งานทั้งงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่แบบไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถนำงานพิมพ์ไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นิยมใช้ในงาน...

  • งานซิลล์สกรีน (Sillscreen) เป็นระบบงานพิมพ์ที่ใช้บล็อกสกรีน 1 สีต่อ 1 บล็อก สามารถพิมพ์ลงบนพื้นวัสดุได้หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก ตัวอย่างงานประเภทนี้ คือ...