งานซิลล์สกรีน (Sillscreen)

                           งานซิลล์สกรีน (Sillscreen) เป็นระบบงานพิมพ์ที่ใช้บล็อกสกรีน 1 สีต่อ 1 บล็อก สามารถพิมพ์ลงบนพื้นวัสดุได้หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก ตัวอย่างงานประเภทนี้ คือ นามบัตร แก้ว จานชาม เสื้อ ผืนผ้า เป็น