งานพิมพ์บิล/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

ความรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์มต่างๆ

       ตัวอย่างงานพิมพ์แบบฟอร์ม เช่น บิล ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือกระดาษต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็ก หรือเล่มใหญ่ หรือเป็นสำเนา ได้มากสุดถึง 5 สำเนา ลักษณะการเข้าเล่มมีทั้งแบบกาวหัว เย็บ ปรุฉีก ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ การจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้ดีอีกด้วย

 

 

ขนาด  ขนาดที่นิยม 13.5 x 7.5, 21 x 15, 26 x 18, 27.1 x 19.5, 21.6 x 34.3
สีที่พิมพ์  1-4 สี
การเข้าเล่ม  กาวหัว, เย็บ ปรุฉีก
เทคนิคพิเศษ  รันนัมเบอร์ (เล่มที่, เลขที่)