อัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์ได้ที่นี่

ขนาดไฟล์งานต้องไม่เกิน 2 MB เท่านั้น

 

- คุณสามารถอัพโหลดไฟล์งานได้ทันทีผ่าหน้า website ของเรา (ขนาดไม่เกิน 2MB)

- คุณสามารถ ติดต่อเรา เพื่อให้บริการออกแบบตามที่คุณต้องการ

- คุณสามารถส่งไฟล์งานผ่านทาง Email: yongsawat.printing@gmail.com หรือ

   Email ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อไว้ คลิกที่นี่ (ขนาดไม่เกิน 15 MB)

- คุณสามารถส่งไฟล์งานผ่านทางไลน์ Line คลิกที่นี่ (ขนาดไม่เกิน 100 MB)

- คุณสามารถส่งไฟล์งานด้วยตนเองที่โรงพิมพ์ของเราผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ของเรา (ไม่จำกัดขนาดไฟล์)

- คุณสามารถส่งไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์: www.wetransfer.com (ขนาดไม่เกิน 2GB)

 

วิธีส่งไฟล์งานผ่านเว็บไซต์ www.wetransfer.com มีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าเว็บไซต์ www.wetransfer.com คลิกที่นี

2. คลิกที่ "Add Files" เลือกไฟล์ (ขนาดไฟล์ใหญ่สุดได้ถึง 2GB)

3. ใส่อีเมล์ผู้รับไฟล์ (อีเมล : yongsawat.printing@gmail.com)

4. ใส่อีเมล์ของผู้ส่งไฟล์ (อีเมลของคุณลูกค้าเอง)

5. ใส่ข้อความอธิบายรูปแบบงานที่ต้องการสั่งพิมพ์

6. จากนั้นกด Transfer และรอจน Complete

7. แจ้งทางฝ่ายขายของเราหลังจากที่การส่งไฟล์งานเสร็จเรียบร้อย คลิกที่นี่