การชำระเงิน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 การชำระเงินด้วยการโอน (ธนาคารไทยพาณิชย์) 

 ชื่อบัญชี  บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

 เลขที่บัญชี 530-3-02700-2

 สาขาอุบลราชธานี

 การชำระเงินด้วยการโอน (ธนาคารกรุงไทย)  

 ชื่อบัญชี บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

 เลขที่บัญชี 322-1-79014-7

 สาขาถนนสรรพสิทธิ์


  

                                     

   

 การชำระเงินด้วยเงินสด (ในกรณีที่มารับสินค้าที่บริษัท)

 

                                                                         หมายเหตุ

- หากมีการสั่งงานพิมพ์เป็นประจำและจำนวนมาก สามารถติดต่อชำระแบบลูกค้าเครดิตได้

- หากชำระโดยการโอน รบกวนส่งหลักฐานการโอนให้กับฝ่ายขายทุกครั้ง